Akademska karijera

Predavač u oblasti medija i komunikacija

Maja Vukadinović je završila Dvanaestu beogradsku gimnaziju, smer: organizator programa kulturnih aktivnosti. Diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti, na Katedri za filmsku i televizijsku produkciju 1996. godine, s prosekom 9,54.

Postdiplomske studije iz oblasti medija završila je na univerzitetu The New School u Njujorku, zahvaljujući stipendijama fondacija American Association of University Women (AAUW), P.E.O – International Peace Scholarship Fund i programa McLaine Central and Eastern European Leadership Program – International House. Tokom studija, bila je asistent na The New School, a potom i Teaching Fellow; predavala je kurs “Etničnost na američkoj televiziji” na Eugene Lang koledžu u Njujorku.

Magistrirala je na The New School-u tezom Mediji i potrošačko društvo: internacionalni ženski časopisi i životni stilovi žena u Srbiji. Poseduje i specijalistički sertifikat iz menadžmenta medija.

Na Fakultetu dramskih umetnosti je doktorirala, pod mentorstvom prof. dr Milene Dragićević Šešić. Doktorirala je disertacijom Medijska kultura: zvezde i publika u savremenom potrošačkom društvu.

Akademska karijeraFoto:Jelena Keleuva i Vladimir Jocić

 

Maja Vukadinović je bila saradnik u nastavi, a potom i asistent na Fakultetu za kulturu i medije, na Katedri za menadžment u kulturi i medijima. Kao docent radi na Fakultetu savremenih umetnosti i na osnovnim studijama predaje predmete Odnosi s javnošću, Marketing u kulturi, Marketing u izdavaštvu i Menadžment u medijima, dok na doktorskim studijama predaje Marketing u kulturi. U radu sa studentima insistira na spoju teorije i praktičnog znanja.

Takođe, od 2015. predaje i na diplomskim akademskim studijama na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, i to  predmete Marketing 1 Marketing 2.

Kao gostujući predavač, po pozivu je držala predavanja budućim novinarima na Fakultetu političkih nauka i radionice na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost u Beogradu.

Istražuje pre svega medijske fenomene (medijski kreirani uzori, medijski spektakl, medijska pismenost, tabloidna kultura, novinarska etika…), ali i odnos kulture i medija.

Sarađuje sa izdavačkom kućom Clio, koja objavljuje lektiru za modernog intelektualca. Od 2013, Maja Vukadinović uređuje jednu od najčitanijih edicija ove izdavačke kuće, ediciju Multimedia, posvećenu sintezi teorijskog i praktičnog znanja o savremenim medijima.

Kao predsednik Programskog odbora projekta Internest (Biblioteka Plus/Clio) koji unapređuje medijsku kulturu, a posebno medijsku pismenost srednjoškolaca u Srbiji, Maja Vukadinović učestvuje u osmišljavanju projektnih aktivnosti i drži predavanja učenicima.