Maja Vukadinović po pozivu organizuje i drži treninge i obuke, čiji je cilj pre svega sticanje i razvijanje medijskih veština, kao i treninge iz oblasti komunikacija. Specijalizovani treninzi se organizuju individualno ili grupno i u potpunosti su prilagođeni potrebama i zahtevima polaznika.

P1180043

Obuke su namenjene zaposlenima u javnom i nevladinom sektoru, malim i srednjim preduzećima i kompanijama. Osim treninga i obuka, Maja Vukadinović organizuje i radionice iz oblasti novinarstva, medijskog nastupa, odnosa s javnošću i srodnih disciplina. Kao trener, Maja Vukadinović posebno insistira na podsticanju kreativnosti i kreativnog mišljenja polaznika.

Teme specijalizovanih treninga i radionica:

 • Medijski nastup (intervjui u štampi i na televiziji)
 • Storytelling za moderne lidere
 • Kako izgraditi lični brend
 • Kako (p)ostati zvezda
 • Kreiranje imidža
 • Veštine komunikacije i prezentacije
 • Efektivna marketinška kampanja
 • Kako stvoriti publicitet
 • Tehnike i alati u odnosima s javnošću
 • Veštine kreativnog mišljenja
 • Društvene mreže i lični brend
 • Pisanje za web
 • Novinarstvo u štampi

Neki od klijenata bili su: Odeljenje za marketing JP Pošte Srbije (trening „Efektivna marketinška kampanja“), Kancelarija poverenika za zaštitu ravnopravnosti (sa Olgicom Milojević, održala trening „Menadžerske veštine – liderstvo, motivacija, donošenje odluka i lobiranje“), predstavnici organizacija i udruženja koje se bave ekologijom (obuka „Elektronski mediji i novi kanali komunikacije“), Crater studio za vizuelne efekte i mnogi drugi.

Od 2010. godine, Maja Vukadinović sarađuje sa agencijom Balkan Media tim, za koju po pozivu drži obuke u okviru Škole novinarstva i Škole za odnose s javnošću. Sarađuje i sa HR kompanijom Merit Plan, koja je po pozivu angažuje kao trenera za medijske i PR obuke.

Hajde da učimo zajedno!