Novinarska karijera

novinarska karijeraFoto:Jelena Keleuva i Vladimir Jocić

Jednom novinar – uvek novinar

Kao profesionalni novinar od 1991, Maja Vukadinović  je objavljivala tekstove u dnevnim novinama, nedeljnicima i magazinima u Srbiji.

Oprobala se u skoro svim novinarskim žanrovima, a istraživačko novinarstvo u oblasti kulture je forma kojom se najpredanije bavila. Analize raznorodnih savremenih kulturnih i medijskih fenomena i skretanje pažnje javnosti na probleme u kulturi i medijima jeste ono po čemu je Maja Vukadinović bila prepoznatljiva u srpskom novinarstvu.

 

Novinar lista Politika

Prve novinske tekstove objavila je na Gradskoj rubrici dnevnog lista Politika, sa 19 godina. Početkom devedesetih, kao student Fakulteta dramskih umetnosti, pisala je za Politiku o temama vezanim za život žene, problemima sa kojima se suočavaju mladi, oslikavala duh vremena u reportažama i intervjuima sa sociolozima, psiholozima, kulturolozima. Pisala je za Vreme zabave i druge časopise koji su izlazili tih godina, a od 1991. do 1994. honorarno je radila i kao novinar u Naučnom programu RTS, kao autor priloga o društvenim fenomenima za emisije Nedeljne naučne novosti i Naučni grafiti.

 

Tekstovi iz oblasti kulture

Po završetku studija, prelazi na Kulturnu rubriku dnevnog lista Politika. U tekstovima objavljenim na Kulturnoj rubrici, Maja Vukadinović otvara brojna aktuelna pitanja domaće i svetske kulture: finansiranje kulture, književnost u eri kompjutera i interneta, fenomen globalizacije, televizijski sistem zemalja u tranziciji, potrošačka kultura… Svakodnevno je pisala o pozorištu i intervjuisala najpoznatije domaće, a povremeno i strane reditelje, dramske pisce, glumce, dramaturge. Pratila je pozorišne i filmske festivale.

U Politici je objavila feljton “Beograd noću – simboli jednog vremena” (2001), koji je u devetnaest nastavaka, kroz priču o popularnim diskotekama (Kod Laze Šećera, Cepelin, Akvarijus, Monokl, Nana, Duga…), oslikao duh vremena i puls grada tokom nekoliko decenija. Na osnovu ovog feljtona, nastala je knjiga Hronika dobrog provoda (Nova Poetika, 2017).

Prvenstveno o pozorišnom životu u Srbiji, ali i o mnogim drugim temama iz oblasti kulture, Maja Vukadinović je od 1999. godine pisala najpre za dnevni list Danas, a potom i Glas javnosti.

Od 2000. do 2004. godine bila je TV kritičar – kolumnista Glasa javnosti.

U mesečniku Ludus, jedinim pozorišnim novinama na Balkanu, objavila je niz intervjua sa uglednim ličnostima domaćeg i svetskog teatra, kao i brojne analitičko-fenomenološke tekstove o pozorišnom životu.

 

Uredničko iskustvo

Bila je asistent uredništva u časopisu o putovanjima Travel Magazine i stručni konsultant publikacije Vodič kroz turističke manifestacije.

Početkom dvehiljaditih, tekstove je, između ostalog, objavljivala i u nedeljniku Vreme,  časopisu ELLE, ekonomskom časopisu E Magazin, Bazaru, magazinu za digitalnu kulturu Žica, magazinu za diplomate CorD i mnogim drugim novinama i časopisima koji su izlazili u ovom periodu.

Učestvovala je u srpsko-nemačkom programu razmene novinara, u organizaciji Fridrih Ebert fondacije iz Beograda i Young Journalists Network iz Berlina (Berlin, novembar 2002).

Autor je idejnog koncepta portala Medijasfera – Vodič kroz medijsku industriju.

Tokom 2013. godine, imala je kolumnu Pop Kaleidoskop u Kulturnom dodatku lista Politika. 

Danas je stalni saradnik magazina CorD.