TV kritika

Analitičar TV fenomena

Teorijska osnova…

Istorijat televizije u svetu i Srbiji i Crnoj Gori, funkcionisanje TV sistema u Evropi, vrste TV programa, a pogotovo produkcijski aspekt rada na televiziji, Maja Vukadinović je izučavala tokom studija Filmske i televizijske produkcije na Fakultetu dramskih umetnosti. Teorijsko znanje je nadogradila na postdiplomskim studijama iz medija na prestižnom univerzitetu The New School u Njujorku, gde se, između ostalog, upoznala i sa principima televizijskog menadžmenta i ekonomijom elektronskih medija u SAD.

Praktičan rad na televiziji…

Početkom devedesetih, od 1991. do 1994. Maja Vukadinović je honorarno radila kao novinar-voditelj u Naučnom programu Radio-televizije Srbije. Autor je niza TV priloga o aktuelnim temama i fenomenima iz oblasti društvenih nauka za emisije Naučni grafiti i Nedeljne naučne novosti.

TV Kritičar…

Kao TV kritičar Glasa javnosti, u periodu od 2000. do 2004. Maja Vukadinović je u svojoj nedeljnoj kolumni analizirala i ocenjivala domaći TV program, pri čemu joj je konkretna TV emisija služila kao povod za preispitivanje određenog televizijskog fenomena u širem kontekstu: medijskom, kulturološkom, društvenom.

Pisala je, pored ostalog, o fenomenu domaćih TV zvezda, emisijama koje otvaraju tabu teme, autorskim pravima – TV originalima i falsifikatima, vizuelnom kodu, sugerisala kako novinari i voditelji treba da se ponašaju pred kamerama i predlagala kreativna rešenja za podizanje rejtinga.

Kao TV kritičar, Maja Vukadinović je gostovala u brojnim TV emisijama u kojima je komentarisala aktuelni TV program ili konkretan TV fenomen.