Telefonski intervju

Pojedini novinari imaju običaj da izjavu od sagovornika uzimaju telefonom. U našim medijima, pogotovo dnevnim novinama i na radiju, ovo je čest slučaj. Šta treba da uradite ukoliko novinar želi da vas intervjuiše telefonom? Na osnovu dugogodišnje prakse, savetujem sledeće:

  1. Izađite iz kancelarije  Ukoliko sedite za svojim stolom, veće su šanse da vas neko ili nešto prekine. To može biti imejl koji ćete poželeti da otvorite, saradnik koji će hteti da vas nešto pita, zvoniće fiksni telefon…Najbolje je da odete u drugu slobodnu prostoriju ili konferencijsku salu, gde na mir možete razgovarati sa novinarom.
  2. Beleške su obavezne  Nemojte zaboraviti da i prilikom telefonskog intervjua imate pred sobom beleške. Podrazumeva se da ste se unapred raspitali i dogovorili s novinarom oko teme intervjua. Beleške služe samo da se podsetite važnih činjenica, a svakako ne bi trebalo da ih naglas čitate.
  3. Slušalice su odličan saveznik  Telefonske slušalice pomažu kod ovog tipa intervjua. Zahvaljujući njima, možete da gestikulirate – što daje poseban naglasak vašem glasu. Takođe, na ovaj način lako možete da zabeležite ukoliko je nešto potrebno.
  4. Smejte se  Kada je to adekvatno, nasmejte se – jer novinar (ali i slušaoci, ukoliko se radi o radijskom intervjuu) će osetiti toplinu u vašem glasu.
  5. Molim, šta ste rekli?  Ukoliko smatrate da ste neku važnu informaciju nejasno izgovorili, zamolite novinara da premota snimak i, ukoliko je potrebno, ponovo snimi. Pojedini novinari neće pristati da izmene nešto što ste rekli a ne dopada vam se – ali, većina će vam omogućiti da ispravite neki netačan podatak.

Zakažite informativne konsultacije